موزه زرتشتیان کرمان – ایرنا انگلیسیخط مشیوزیر امور خارجه ایران: راه دیپلماسی باز است

تهران – ایرنا – امروز یکشنبه، حسین امیرعربدالهیان، وزیر امور خارجه ایران گفت: دیپلماسی باز است و کشور به این مسیر ادامه می دهد تا به توافقی خوب، پایدار و آبرومندانه دست یابد.