نمایندگی های دیپلماتیک ایران در کابل، هرات حمله کردندکمتر از ۱۵ شهروند افغانستان در مقابل سفارت ایران در کابل تجمع کردند، در حالی که تعداد بیشتری در مقابل کنسولگری ایران در هرات تجمع کردند و شعار سر دادند و به سوی ساختمان سنگ پرتاب کردند.

آنها قصد ورود به ساختمان کنسولگری را داشتند که با دخالت والی هرات ناکام ماندند. آنها بعداً با تیراندازی هوایی توسط نیروهای طالبان و محافظان کنسولگری متفرق شدند.

برخی منابع در هرات معتقدند که جنبش های آزادی و عدالت افغانستان و دانشجویان عدالت خواه که قبل از حکومت طالبان از سوی غرب تمویل می شدند، پشت این رویداد بودند. منابع می گویند این گروه ها خواستار اعتراضات در روزهای آینده شده اند.

بهادر امینیان، سفیر ایران در افغانستان، اخیراً در مصاحبه ای هشدار داد که “توطئه در راه است”.

در همین حال، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد حوادث کابل و هرات اظهار نظر کرد.

وی گفت که یقیناً حاکمان افغانستان مسئول حفاظت از نمایندگی های دیپلماتیک در آن کشور هستند.

وی افزود: از این رو باید امنیت سفارت و کنسولگری ایران در هرات و سایر شهرهای افغانستان به طور کامل حفظ شود و به این نمایندگی ها تضمین داده شود تا در یک محیط امن به فعالیت خود ادامه دهند.

خطیب زاده همچنین با اشاره به عمق روابط ایران و افغانستان نسبت به وجود توطئه علیه دو همسایه هشدار داد.

۴۱۹۴ ** ۱۴۲۴