نمایش پشیمانی ایران در مقابل اوکراین و AHPS – ساحلخبر


هدیه سعید خطیب زاده: تهران پا نجرانی مسخ های کاشور را دنبال می کیند.

متاسفیم: متاسفیم، اقدامات جنبش ناتو در ایالات متحده آمریکا، که وضعیت من در آن وخیم است، در منطقه اوراسیا، در آستانه، و در بهران بزرگ، تصمیم دادا است.

این تاییدی است بر ایران جمهوری اسلامی، حزبی که دست از دشمنی آن بر می دارد و می ایستد و فقط به نظر من است که من دست برداشتم و من را و آن را در بهران به عنوان راه راه ره خواندم. این راه حل سیاسی حل شد.

خطیب زاده همچانین با اشاره به وضعیت پیروان ایرانی مقیم اوکراین گفت: سفارت جمهوری اسلامی اوکراین به صورت کامل، موثر و با تصویر ۲۴ ساعته در خدمت مقامات دانمارکی و ایرانی بودم.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر