نماینده روسیه: خرابکاری عمدی خط لوله نورد استریم به نفع ایالات متحده استبه گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری تاس، نبنزیا در نشست شورای امنیت که به این موضوع اختصاص داشت، گفت: در نهایت سوال اصلی این است که آیا آنچه برای نورد استریم اتفاق افتاد برای آمریکا سودمند است؟ افزایش چندوجهی عرضه LNG به قاره اروپا.

وی افزود: معقول نیست که با دست خود پروژه را تخریب کنیم، پروژه ای که در آن سرمایه گذاری های کلانی انجام داده ایم و می تواند بازده اقتصادی زیادی برای ما داشته باشد.

به گفته وی، ایالات متحده اهمیتی نمی دهد که اروپا در زمستان سرد و تاریک قرار دارد.

این دیپلمات روس خاطرنشان کرد: در شرایط بحران انرژی، آمریکا به سرعت در حال انتقال تولیدات اروپایی با دریافت پرسنل، فناوری ها و منابع پیشرفته تولید است. اما هیچ کس بیرون نگران این نیست که زمستان اروپا تاریک، سرد و طولانی باشد.

نبنزیا خاطرنشان کرد که روسیه از تحقیقات خرابکارانه جامع علیه خطوط لوله گاز نورد استریم ۱ و ۲ حمایت می کند، اما هرگونه تحقیقات بین المللی تنها با مشارکت این کشور می تواند عینی باشد.

وی گفت که روسیه خواستار تحقیقات کامل برای روشن شدن شرایط واقعی این حادثه است. ما امیدواریم که شما (کشورهای غربی – اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد) از روسیه هراسی، نامتعادل کلامی و عاری از عقل سلیم در روح آنچه در ارتباط با حملات به اوکراین استفاده کردید، خودداری کنید.

وی افزود: برای ما واضح است که انجام خرابکاری با چنین پیچیدگی و گستره ای فراتر از توانایی تروریست های عادی است. نبنزیا گفت.

این دیپلمات افزود: ما قطعاً همه کسانی را که در این خرابکاری دست داشتند شناسایی خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: هرگونه تحقیق بین المللی درباره آنچه رخ داده نمی تواند ادعای عینی داشته باشد مگر اینکه روسیه در آن دخالت داشته باشد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر