نوجوانان در اسکاربورو به دلیل نشستن بر روی پشت بام یک مرکز خرید دستگیر شدند


پلیس دو نوجوان را پس از محاصره یک ساختمان دستگیر کرد.

پلیس یورکشایر شمالی منطقه را محاصره کرد و جاده های اطراف را برای مدتی بست تا به خدمات اضطراری از جمله یک مذاکره کننده پلیس اجازه پاسخگویی بدهد.

سخنگوی نیرو گفت: خوشحالیم که بگوییم این حادثه اکنون به نتیجه ای مطمئن رسیده است، رینگ ها برداشته شده و به زودی راه ها باز می شود.

در این رابطه دو مرد جوان دستگیر و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

از شکیبایی شما در برخورد با این حادثه تشکر می کنیم.»رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر