هامیان “کاروان آزادی” دار میان ایلاتایی، میسوری، صف کشیدهند – ساز غربی


ST. لوئیس، مو. – کاروانی کامیون داران معترض به قانون اساسی واکسن غرب میانه در حال حرکت است. St. منطقه لوئیس و هامیان بین ایلات ها و پال های هاوایی، سرزمین صفا کاشیدا.

اعضای کاروان آزادی به عنوان مرحوم ژانویه در اوتاوا، انتاریو، کانادا کجا رفتی اولاً برخلاف قانون اساسی واکسن و قارونتیه، در مورد کامیون دارانی، انگار که عضو ایلات متحد بود و در کانادا، از می کوراند شکل سایه عبور کرد، اما من مخالفت کردم. به طور کامل، قوانین اساسی و محدودیت ها با شیوع COVID-19 مرتبط است.

دار عن زمان، هار دو دولت کانادا و آمریکا معافیت های مختساری را دعای کامیون داران واکسینه نشده کا از مرز گذر مای کرندند، آتا کردا بود تا زنگیرا های تامین را به خوبی آگرا کند. کجایند تندرستی طبق دستور اواسط و آخر دی ماه با بیان رشید و کامیون داران و اوکسینه و نشاندا و دگران را با اعتراض و آدشت.

فدراسیون کانادا و آنگامانهای حمل و انتقال پرچم آمریکا، کرداند، کبیش، az 16 dd، az 160000، راننده دکل بزرگی که به عنوان عبور از میکانند تحت تأثیر قانون اساسی واکسین یا توسعه سازمان یافته ای دارد. خارناتینا

کاروان با استقلال گرم، دو ساکن همسایه، بعد از ظهور دوشنبه، در نازدیکی، ردیف I-44 و بازیگره ۱۹، کاشیدا بود، رو به روی شاد.

کاروان یک، نزدیک کوبا، میسوری، کرد متوقف شد و جاده سنت پتروشیمی به سمت کواد کرد حرکت کرد. Subh Sashanbe Lois Place Eilat Illinois Be Ranandgan Hashadar May Dahd Ke Monitor Karwan Kamyun Daran Program Rize Shade Pashand ke Waiting for Me Rod کجاست هفتا از ایلات گذرگاه کندا راشل طراف. این یک هدیه و یک وب سایت در کاروان است، یک برنامه سفر که همان نام قشور است، اما در منطقه دی سی است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر