هشدار قوه قضائیه نواقص پمپ بنزین های برگند باید برطرف شودبه گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان خراسان جنوبی، اعضای کارگروه ایمنی بیرجند متشکل از معاون دادستان بیرجند به همراه نمایندگان سازمان نظام مهندسی کشور ، تعاون، کار و امور اجتماعی. اداره بهزیستی و شهرداری بیرجند از پمپ بنزین ها بازدید کردند.

معاون دادستان بیرجند در این بازدید گفت: کمبودهای موجود در پمپ بنزین های بیرجند باید ظرف مدت یک ماه برطرف شود در غیر این صورت جایگاه های متخلف تا رفع مشکل پلمپ می شوند.

رضا دادگر عزیز افزود: در این بازدید شاهد نقص در تعدادی از پمپ بنزین های شهر بورگند بودیم که برای رفع نواقص موجود تذکرات لازم داده شد.

وی گفت: به مدیران جایگاه های عرضه سوخت در بیرجند تذکر داده شده که نسبت به رفع نواقص به مدت یک ماه اقدام کنند در غیر این صورت جایگاه های متخلف تا رفع مشکل تعطیل خواهند بود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر