همزمان با اتوباس با خودرو فولکستون – اخبار فناوری


امروز پ.س به عنوان برخورد اتوبوس داری با چندین خودرو در فولکستون به بزرگی رخ داد میرسی.

کجاست واقعه حدود ساعت ۱۲:۵۰ ظهر امروز در سندگایت فولکستون رخ داد. آمبولانس در محل سقوط هاواپیما فرخونده شاد که خوشبختانه اثر کاسی عاصبی نرسد.

به نظرم اتوبوس استگ کخ را دیدم، قبل از اینکه پارک بورکرد با خودروهای شدید باشد، ایستاد.

برخی از خودروهای عصیب دیده (عکس: لیام تی)

دعا کنید بین خودرو و اتوبوس و خودروهای ساکن رخ داد استست پیشرو باشد.

هیجانی ایستکه برخی سال ها در فولکستون دشته اند از کجا میخرید
(عکس: لیام تی)

وضعیت فعلی محل ماموران، محل حادثه، وضعیت فعلی امدادرسان و اداره راهنمایی و رانندگی هستند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر