هواداران روسیه، دکتر بالکان، اچ، من، جیریند، تا، فدراسیون آروبا، ناتو، کاند تهدید – بیشو تک


Eامروز به عنوان روسیه با تهدید لشکرکشی با اوکراین، کانادا، بازی بالا یا اروپای جنوب شرقی، آداما درد، کتیبه مهمی در روند صلح، شکاننده، کاشور، حیفا، یوگسلاوی سابق و تشکیل کشور .

روسیه، اسبرستان، راپراز، اسلحه Mi-Kand. ایالت برانگیختن، نفرت قمی، بوسنی و هرزگوین کجاست؟ کوزو و مقدونیه شمالی کجاست، نه تهدید Mi Kind. Turn Monta Negro interjection Mai Kind.

حفاظت کرملین، به عنوان صرب، ناسیونالیسم بالا، سد، لانه، با دیگران، موج، زایده، ناسیونالیسم، کومک، کرد، خیابان، تهدید کننده، نظر، شمال، کردان، صلح، بوسنی، هرزگوین، احیا، احیا، درگیر، مسلح، آقای است.

دکتر سرتاسیر بالکان به عنوان حکم فعلی ناتو و فدراسیون اروپا و مناند بلغارستان و مجارستان مسکو از قضیه خارید یا کنترول درایی استراتژی عالی بخش عالی کالیدی منند رسانه امنیت مالی پیوندها و ارتباطات

یوانا استرادنر، مؤسس مؤسسه امریکن اینترپرایز، نوشت: «دکتر کجاست؟». واشنگتن.

خانم استرادنر که مقاله اول با عنوان “روسی در بالکان با آچ بازی میکند” میگوید: “بالکان را با عنوان جمهوری روسیه از نام فدراسیون اروپا و ناتو را به چالش د به بخش و نهدک حذف کرد”. در مجله چه کار می کردید؟ چیزهای بیرون.

کامل است، می خواهان حراج و مرج ایجد کنند.

بالکان را روسی عنوان شما را منطقه ای مهم در پیوندهای فرنگی و می بند تاریخی قوی است. کجاست کاشور برها، غرب را، بی ثابتی، و مداخله دارسیاست خود، متهم کردستانی، به عنوان با، با راسمیت شاناختن، استقلال سریع، کرواسی و یوگسلاوی با میانجیگری آلمانی ها، آغاز، شاد کا، منگر، با انحلال نهایی عین کشور شاد.روسی می خواهید آشفتگی یافتن یک نوع و خود را با آدرس یک میانگی در بالکان تصمیم دهد.

یوانا استرادنر، موسسه امریکن اینترپرایز

و ولادیمیر پوتین، رئیس عموم روسیه، همراه او، دار صلال ۲۰۱۹ با انتقال ارسانا، این صربستان، گفت: سیاست متحد ایلات و برخی، دگیر از کوشورهای، دار بالکان غربی که به دینبال، سلطان خود درر استیکل، ناحیه بودیسم با او به کجا رسیدی؟

از سوی دیگر، شهر هماشین نیز زیر پوشش رگه ناسیونالیستی قرار گرفته است، زیرا مسیر رسانه تحت حمایت دولت و انتشار اخبار ناگوار بوده و فردی به شدت متهم شده است.

مناطق صربستان، بوسنی و مونته نگرو، به عنوان پیوندهای بین هنردوکس کیلیساهی روسی و صرب، در جریان انتخابات و تحت تأثیر تصمیم دادن، افکار عمومی، سوء استفاده کردها تغییر کردند.

پرونده بازتابی: سرگئی لاروف، وزیر امور خارجه روسیه (CL)، رئیس جمهور صربستان، الکساندر ووچیچ (CR)، رئیس جمهور صربستان، نیهاد بوسنی و هرزگوین، میلوراد دودک (L) و پاتریارک کلیسای، سالادریکسین (R) صرب، ۲۲ در حال پاسخ به @Mind پیش ۲۰۱۸

(EPA-EFE)

مسکو و بلگراد سرانجام، پمانی را برایی، مصاحبه با آنچا، با عنوان «انقلاب رنگی عالی» توصیف می کند، ظهور این مردمی بر حکومت استبدادی که با میانجیگری روسیه و صربستان با عنوان یک ارائه عالی غربی اسپوتنیک، رسانه تبلیغاتی، روسی حاضر، تو مرکز بلگراد درد.

توماس بری، روزنام‌نگار و محقق ارشد که بالکان را پوشچ دادا است، جی‌وی‌تی: «توماس بری»، روزنام‌نگار و محقق قدیمی که بالکان را پوشچ دادااست، جی‌وی‌تی: «آسپوتنیک صربستان، روایت‌شده توسط تممهیری حاری، واقع‌گرایی راند آن است. اما دیدگاه روسی نقاط مشکل بین میلی، کنترل قاطع مکاند را به او نسبت داد.

روسیه، الوا بر ابزارهای قدرت نرم، سامانهای پدوند هاوایی پانتسیر-S1M، تانکهای چنگی، نفربرهای زرهی، هلیکوپتر و مشخای هدایت شونده مقابل تانک کورنت را صربستان، فرختا آست.

Misku yik pyegah ori ilaat der Nazdiki kemp band steel, pygah nato der kozou ajad kurdistan. همانطور که موردی وجود دارد که در آن تشخیص الکساندر وولین، وزیر کوشر صربستان وجود دارد، و دو ناراضی روسی وجود دارد، او در بلگراد از گروه کرد بودند، یک جاسوس کرد و رونوشت های را توسط یکایاز پرسید. از هاپوداد ایران، ایران کجای آن دو اختلاف در میانجیگری مقام روسی که شدت آن شدیدترین است. اقای ولین کار خود را حافظ کردا است.این یک سوال روسی است، کجا متوقف شدی؟

سعد توکالو، دانشگاه سرایوف

بوسنی و هرزگوین به زور شاهد نقطه عطفی در جنوب شرقی اروپا، منبع جهت گیری روسی و محلی متحد صربستان بوده ایم، زیرا کرملین اصلی در مسیر Balkan Ast، منبع جهت گیری تصمیم در Garfath Ast قرار دارد. .

میلوراد دودیک، خاخام صرب بوسنی، ک پرای دوباره انتخاب شده در اکتبر ۲۰۲۲، نامزد میچود، با تکرار نظر ملاگا های کوتاه و آکسبارداری با پوتین بها موسکو اسفار میکند که با تقوای شما عزیزان.

Der Ayl December, Pes as Deedar Ba Putin, or Protection of Russia, Raas, Conflict, Serbha, Deger Gruhei, Nationalist, Bosnia and Herzegovina, Media کوردی. آقای دودیک، رئیس حضار روسی، با نیهاد صرب بوسنی، جمهوری خواه جمهوری صربسکا، گفت: شما یک خط گاز جدید دارید، سوخت و نیروگاه خورشیدی داده.

افسران طاق صربستان بری دیدار و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه در بلگراد، ۱۷ ژانویه ۲۰۱۹ صف می کاشند.

(EPA-EFE)

علیرغم اتهامات فساد مالی، میرودآقای دودیک رگبای منتظر انتخابات آتی بود که منجر به تشکیل داد و کنترل سیاسی جمهوری سرپسکا شد، رک به ده، ۱۹۹۰ بازیگرداد، گشترش داد.

ساردین پوهالو، تحلیلی سیاسی از بانیا لوکا، جمهوری واقع‌گرای سرپسکا، می‌نویسد: «قبل از انتخابات، دودک بری چاند، یک دقیقه با پوتین، با کانادا من ملاقات کرد. به نظر شما کجاست؟

دار هیمین هال، «زمان من راشا بی سرایو میند، تانها پیام کجا آست: نوشته ناتو نبیوندید. در فدراسیون آروبا نبیوندید، «سعد توکالو، استادیوم و رئیس دانشکده علوم سیاسی، دار دانشگاه سرایو GFT.

روسیه، ها، سازمان، میل، راک، برائ، صرب، های، بوسنی، نم می خواستند به دریافت یک اشتباه، بن بست، کاردا، و همرا، با چین، با نعوظ یخبندان، نعوظ کلیشه، نعوظ کلیشه ای.

کوزو، صربستان، جانگ علی، جمهوری‌خواه یوگسلاوی سابق، راک ۱۵، از پیش پرسید، شواهدی مبنی بر مخالفت با بلگراد و مسکو وجود دارد، پرچم‌های استقلال کردستان، هیچ کردی ممنوع نیست. پوتین پرسید که درباره او چه گفت، او پرسید، از او خواست از او محافظت کند و او از کرملین محافظت کرد. متن روسی بلند، همچنان کوزو را، با عنوان «ایستان خودمختار» صربستان، شرح مای کناند.

دار مونته نگرو، ص به عنوان ادعای حفاظت به عنوان کدتای ناوارگام در سال ۲۰۱۶، عناصر روسی تارفدار، با همیت کلیسای آرتدوکس صرب کتیبه مهم دار برکناری حکیم درینه که در آن کوشور و پایداری قایق بادبانی دولت پیشتر رادش ارفادار نجران دخلت پچتر، روسیه.

فایل انعکاسی: خودروها از کنار پیلبوردی، می گذرند ک نشان می داد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایلات متحده و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، با میانجیگری جانبش طرفدار، صربستان، مارس دانیلوفگراد، ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶.

(خبرگزاری فرانسه در راه گوتی ایما است)

من یک مقدونیه شمالی هستم، عضو جدید ناتو، روسیه عضو سیاست داخلی، نفوذ من است و اینجا نام “هدف قانونی” با عنوان “هدف قانونی” بین مسکو و غرب است. مشکوک، منطقه کردستان.

در احتمال افزایش، نامخواه روسی شاهد ظهور سانگهای اصیب زی بالکان باشاد که تنها با مداخله بین ملی قهرمانی پایان یافت، عبارت «کمپینهای بامباران نتو که اقای اعظم پوتین پوتین»، خبر اعظم پوتین پوتین.

و اما دادن، منطقه دیپلماتیک انرژی بود، در غرب تخلیح، می کند، و سردار مهاجرت و بی ثابتی می افزید بود.

هدیه آقایی توکالو: “این فقط یک برند را پالا می و یک را پین می اوراند است.”

قلدری و وحشت نز در شهر مسکو در جهت دیستوپیا با اهداف استراتژیک.

خانم استرادنر GVT: «پست روسی در نتیجه یافتن یک کند و متصدی با آدرس ییک میانگی، دار بالکان، تصمیم داد و فضا جایی است که می توان به تکرار مطالعه، منبع آشوب و جیوه فکر کرد، خود. در اوکراین، با وست سود کانادا.”

اهداف پوتین کجاست؟

فایل انعکاسی: مقدونی، روسی، مقدونی، مقدونی قدیم، رابه، نشاه همیت، روسیه، اسکوپیه، مقدونیه، ۳ آوریل ۲۰۱۸ تاکان میهند.

(EPA-EFE)

آشیانه تانها کوشاری روسی به عنوان نفوذ سیاسی در بالکان ممکن است حفظ شود. علیرغم اتهامات برخی ساخت منطقه، عدم تمرکز کافی در منطقه، ایلات متحد و اروپا حضور دیپلماتیک قوی دارند و رهبری شهر زرسختی و گسترش مشارکت درند.

فدراسیون آروبا و بانک سرمایه گودهری آروبا، ۳ میلیارد پوند، حفاظت از کشور و همچنین مجموعه بالکان غربی. USAID درد کردی کردی یک میلیون هکتار از نظر پولی برای تقویت ولسوالی خبرنگاران. انگلستان دیر وقت است برپایی سر اسوارت هالو لقب فرستاده وه را دارد.

دوران، جمهوری خواه ریاست، رجب طیب اردوغان، سرمایه گذری ترکیه، عالی تجارت، خود راگیستورچ داد، و انرژی های دیپلماتیک، خود را، صرافی، پورشه بازیگران، انواع کردی آس. بانک بزرگ بزرگ ترکیه

و اما ترکیه، حامیت خود، به عنوان دو خریدار مسلمان، بوسنیایی، خود را با سرمایه، قدری، حی کالیدی، زیرا استان جمهوری سبریستان، بلخ درخود، صربستان، معادل، می کیند. اقای اردوغان پیوندهای دوستانه یعنی دولت سرایو ایجد کردستان و بورک آز دو مسلمان بوسنی یا نظر شما قهرمان می دانستند. اما آنکارا پیوندهای قوی با اسکندر، ووچیچ و هامچانین، آغای، دودیک درد دارد.

میلوس سولاگا، استاد علوم سیاسی در دانشگاه، بانیا لوکا، می‌خواند: «ترکی با ماشین ناظر.

فایل معکوس: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه (DOM) در سارایو، ۲۷ اوت ۲۰۲۱ با اعضای ریاست جمهوری جمهوری خواه، بوسنی و هرزگوین، زلکو کومسیچ (دوم)، میلوراد دودک (L) و سوئیک دزاواردو (Svek Dzavardo).

(خبرگزاری فرانسه در راه گوتی ایما است)

مطمئن باش آکارداد دیتون که باه جانگ دار بالکان پایان داد، عمیق منهای پاد، شید تا هادی.

سربها حرگز جمهوری جیدای طلب کوزو را نزیفرفتند و مدهاتاست که نگار و پاداران قومی خود هستندکه لقب عقلت در محله که دار پچتر قارن پستوم بیر ن شید دشتند، زنجی مای.

اما در تحلیل سیاری این سوال مطرح می شود که سوال کجاست سوال کجاست کجا می خواهید؟

هدیه آقایی توکالو: “این یک سوال روسی است، کجا توقف کردید؟”

روسیه کشور موفقی است، در شهر کاشندان یوگسلاوی سابق در فدراسیون آروبا، مناند، کرواسی و آسلونی تأسیس شده است و از کانادا بهره می برد، حتی به عنوان شرائتی، غرب یککی، به عنوان شمداران، اصلی. منطقه است.

Aqai Tokalo توسط Bersiehye کوردی مرجع ke neşan Midad بوسنیایی yiha ra sarmaya gazar اصل در بوسنیایی و هرزگوین میداناند در حال حاضر به صورت صربی روسی ra sarmayeh ghadar اصلی mi. دار واقیه، آروبا بخش اومدا ایاز سرمایه قدری را فراهم مای کند، و هاماشینین منبع اصلی انتقال پول حواله از خارج از از کشور است.

سربستان نز، شما نقدی تازه از داد کا، بیشتر صرب، ها، روسی و چین را با عنوان بازارگوترین سرمایه گذران درین خور می دانستند. دُر وَقیح، بزرگترین سرمایه گذران ایالات متحده و فدرال آروبا هیستند.

Nihad Krsulukowicz, Murakh der Saraiow Gft: «آرزو دارم در اروپا باشم چیست، نه در روسیه؟ ما در اروپا نیستیم، من به دارم اعتقاد دارم، حتی اگر مدرکی به نظر من وجود داشته باشد، آن را در نادشته بشیم می بینم و حتی نمی خواهم حرومزاده باشم.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر