پلیس به دنبال دارن کلی، گم شده از سلبی است


پلیس امشب در حال جستجو برای یافتن مرد ناپدید شده ای از یورکشایر شمالی در میان نگرانی های فزاینده برای ایمنی او است.

پلیس یورکشایر شمالی گفت دارن کلی اوایل امروز از خانه خود در سلبی ناپدید شد.

یک سخنگوی گفت: ما برای امنیت وی بسیار نگران هستیم و مأموران در حال حاضر به دنبال او هستند.

اگر اطلاعاتی از محل اختفای وی دارید با شماره ۱۰۱ تماس بگیرید و با شماره ۱۲۲۲۰۱۹۳۵۳۸ گزینه ۱ را انتخاب کنید.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر