پلیس کامیون را در Cobham، Gravesend متوقف می کند – اخبار فناوری


راکب موتورسیکلت پلیس دیروز یک راننده کامیون را پس از مشاهده او با تلفن همراهش دستگیر کرد.

یک “پدیده نادر” از یک راننده که واقعاً از تلفن همراه استفاده می کند روز گذشته (۴ سپتامبر) توسط پلیس در نزدیکی Cobham، Gravesend مشاهده شد.

پس از توقف راننده، پلیس خیلی زود متوجه شد که راننده فقط گواهینامه موقت دارد. بدتر از آن، کمربند ایمنی وجود نداشت و محموله آن محکم نبود.

آخرین میخ در تابوت این بود که مالیات خودرو در ژانویه ۲۰۲۱ منقضی شد.

پلیس خودرو را توقیف و تمامی تخلفات را به راننده گزارش داد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر