پیج دسوربو و کریگ کانر با هم قرار می گذارند – جدول زمانی رابطه آنها در اینجا آمده است


بدیهی است که این درام رابطه بین پیج و کریگ را متوقف نکرد، زیرا واضح است که هر دو به حرکت خود در جهت مثبت ادامه دادند.

در فوریه ۲۰۲۲، کریگ در مورد این رابطه صحبت کرد و گفت: “ما طرفداران بزرگ یکدیگر هستیم… فکر می کنم همیشه به او کمک می کنم، او همیشه به من کمک می کند، صادقانه بگویم، او در یک رابطه عالی است.”

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر