ما مراحل بهبود رابطه شما با غذا را آموزش می دهیم ، به شما می آموزیم که چگونه روابط جدیدی ایجاد کنید که امکان رشد ، ثبات و حمایت را فراهم کند.

می توانید کارگاه آموزشی رایگان ما را بیاموزید تا یاد بگیرید که چگونه در انتخاب های غذایی خود متعادل تر باشید تا بتوانید از وسواس غذایی در رژیم غذایی خلاص شوید ، وزن متعادل خود را حفظ کنید ، با غذا و بدن خود رابطه مثبت برقرار کنید.