کارشناس نمایشگاه عتیقه جات راز “غافلگیر کننده” گلدان نادر “کلوببره” را کشف می کند


لارس هنگام بحث در مورد اینکه گلدان چقدر می تواند در حراج به فروش برسد، گفت: “من فکر می کنم که احتمالاً حدود ۳۰۰ پوند تا ۵۰۰ پوند ارزش دارد، علیرغم اینکه کله پاچه شده است.”

مهمان که به وضوح از ارزش گذاری متعجب شده بود، پاسخ داد: “اوه وای، عالی است، متشکرم.”

در جای دیگری از اپیزود، آلستر چندلر متخصص توسط یک ساعت اتمس دهه ۱۹۶۰ که روی آنتن می رفت، منفجر شد.

لیزا لوید یک چنگ پرآذین ولزی را تحسین می کرد، در حالی که مارک آلوم مجذوب قفسه سینه یک کشتی بود که شابلون شده بود.

Antiques Roadshow برای تماشا در iPlayer BBC در دسترس است.



رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر