کاهش حاشیه بلیط ناشی از هزینه های اقامت – Tax Cracker


اما EdFest.com که شامل مکان‌های تجمع، پایگاه رقص، بالون طلایی، فقط تونیک، Pleasance، Summerhall، Underbelly و Zoo می‌شود، گفت که اگرچه مسکن مقرون‌به‌صرفه فقط در ماه اوت مسئله‌ای نیست، بلکه باید محلی و ملی باشد. دولت، صاحبخانه‌ها، دانشگاه‌ها، اماکن حاشیه‌ای و جامعه حاشیه‌نشین همه دور هم جمع می‌شوند تا راه‌حلی پایدار برای این موضوع بیابند، در غیر این صورت آینده احزاب در خطر بسیار واقعی است.»

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر