کتابی که در کشتی تایتانیک غرق شد و Blitz را سوزاند – Tex Cracker


یکی از معاصران سر جان فورتسکیو، کتابدار پادشاه ادوارد هفتم در قلعه ویندزور بود. او یکی از اولین کسانی بود که به او فرصت خرید عمر پیشنهاد شد، اما او نپذیرفت و بعداً آن را “احتمالاً بزرگترین شکستی که تا به حال دیده‌ام” خواند، که او آن را “کاملاً نامناسب، بی‌اثر و ناچیز” توصیف کرد. او آن را توصیف کرد: “شخصاً یک مصیبت مثبت.”

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر