کشته شدن یک مرد و زخمی شدن یک پسر بر اثر اصابت گلوله های شبانه – غرب ساز


St. لوئیس – خیابان پلیس لوئیس در حال بررسی دو تیراندازی شبانه است که یک مرد را کشت و یک نوجوان را مجروح کرد.

به گفته سخنگوی سنت. اداره پلیس شهر لوئیس گفت که اولین تیراندازی درست پس از ساعت ۱:۴۰ بامداد در نزدیکی محدوده شهر و شهرستان رخ داد. ماموران مقتول را که پسری ۱۶ ساله بود در خیابان فرایز بلوک ۵۸۰۰ شناسایی کردند. او از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت

مقتول به پلیس گفت که با مردی ۱۸ ساله در بلوک ۵۹۰۰، خیابان پل طبیعی، در حال قدم زدن بود که یک خودرو از آنجا عبور کرد و شخصی که در خودرو بود شروع به تیراندازی به سمت آنها کرد.

حال این نوجوان ۱۶ ساله مساعد گفته می شود.

تیراندازی دوم درست بعد از ساعت ۲ بامداد در ۵۸۰۰ West Florison رخ داد. مردی ۶۰ ساله با شلیک گلوله از ناحیه شکم پیدا شد. او به بیمارستان منطقه منتقل شد و در آنجا مرگش اعلام شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر