یک تاجر ۷۹ ساله در فلوریدا، در معرض خطر قتل در سال ۱۹۷۲، در سال ۱۹۷۲، آرکانتین، محاکمه می چاد را اداره کرد. – بیشو تک


آ Mard 79 Salih I ke d’ha ha Sal Est, Florida Zandghi May Kand, Sarangam is akuzed of Participation in Tirandazi, a collection of 19 people, Arjanten, 50, Asked پیش پی پی پی کمminded Mi Shawd.

روبرتو گیلرمو براو، تفسیر روایت قبلی، دریای ارجانتین، و بعد با عنوان دیپلمات در ایلات متحد به عنوان کرد، متهم به «دست دشن در آنشه» در نقش «چارت تارلو معروف شاد»، «تیراندازی دست جمعه» دار بهه زندان آر، ۱۹۷۲» می شید، متهم به دیکتاتوری، تامین کننده حفاظت بایگانی

بری چندین ده، خانواده های ۱۶ نفری که در آن رز کشته شادند، به همراه خانواده سه نفری که نفری که نفری که دا نفری که در آن رز کشت شادند، به همراه خانواده سه نفری ک، کشت شادند تا بعد از «نپدید شد»، کارند تا تا آغاز سیر علم اطلاعات کم رنگ شد. حدس بزنید چقدر طول می کشد ۳۰۰۰۰ نفر، اگر جریان “ژله سنگین” آن را نام ببرید.

اما دو عنصر یکی هستند که با برچی از آن خانوادها کار میکانند، اکنون روندهای را علی آغای پرائو آرای کورهند و بنیاد قانون حمایت از قربانیان شکنجه، باه جی ییک پورنده یادناد جانه.

دکتر لیت عین ماه و کلای خانواداها شهیدی رع میخند که میگویند نشان میداد آقایی برو در مقتل عمومی داش شرکت و تشکیلات دادگستری میکوند که یا رااسر نظر. قانون، و شما مسئول آن هستید. آقای ابرو کجا ادعا کرده؟

مقدر شده ۱۹ نفر – ۱۶ نفر – چون کشت شادند – در جریانی است، کشتن جنرال معروف دارد، هدف گلولا تصمیم گروفتند است.

(Centro de Estudios Legales y Sociales)

ببخشید و عامل مرکز عدالت و پسخویی در سانفرانسیسکو پایدار است و بار سنگینی در منطقه و دارد که با میانجیگری مدارا می کند و با میانجیگری انجام می شود. در هر صورت یا پای پیام گسترده چه شد، را نز در همراه دشت ببینید.

یا گفت: «پروندا به ناپدید شدن دو مشتری گره خورده است، به نظر عداله ۵۰ س.س طول کشید، اما هر که مرا موکل فکر کرد، باج نگرفت، مأموریتش خانوده بود، در قتل شد. سال می دانستند. مستقل. یا به عنوان CJA برای شما به عنوان یک شخص سابقه دارد با توجه به سرتاسر، جهان درد، به عنوان یک سیاستمدار در ازای «رامیم عالی سرکوبجار» ایسادا و.

کشتر ترلو در تبستان ۱۹۷۲ توافقنامه آفتاد و شمیل تیراندازی گروهی از زیندانیان سیاسی – و دیر زندانیان – بود که سای کرد بودند از زیندان راوسون در ایستان چوبوت آروانتین فرار کناند. بعداً بازپس گروته شادند و دور پایگاه هوائی آلمیرانته زر نجهداری شادند.

به استشهاد بازمندان اول مرداد ۱۳۵۱ زندانیان را بیدار کرندند از سلول عالی خود بیرون اورندند و مشروطه داد که روی زمین دیراز بخشند. فضایی که دوست دارید یکی را همانطور که به راهبری استون فرماند لوئیس امیلیو سوسا تیراندازی کرداند نشان دادند. Aqai Brow در der Mian در Gruh Buddha Est قابل مشاهده است.

مقامات بدون کاما درج شده توسط بنهان کاری زنده اند که سال ها آدما دشت. سه پاسمانده – ماریا آنتونیا برگر، رنه حیدر و آلبرتو کمپ – کی شهد پس از قتل راسیدون، قرارداد بودند کجاست. خانواده زیر آذر تکلیف قربانیان است و تصمیم گرفتند ضرر دارد و با آن فتوا است. بسیاری از ارجانتن، فرار کارندند.

راکل کومپس کی از شاکیان آست، دار بیانیه ای گیفت: «پدرام قتل عام ترلو را کشت و می خواست زنجی خود را وقف، اگر بگویم راستی این را دیدم، رخ دادا است، کانادا، اما پیش از من. کشته شد، او کشته شد.

مسائل نظام عمیدوارم، ایالت را در تاوند متحد کرد که با آن هدف، هدف، هدف، یک «پسخگویه» و «پایان بهترین» بود که باب «دردنک» تاریخ آرکانتین است. ۵۰ سلام دارد

پاروندا علی آقایی بارائو، کیدار دادگاه، ایالت جنوبی ایالات متحده، نجداری می چاود، و کلی باستگان شواهیدی در مورد، ادواردو کاپلو، رابین پونت، آنا ماریا و یاریال دهم سانتوچینو را کشتند که کشته شدند. بادر خانم کمپس آنها همچنین از دانبال توضیح چونگی اثر کشتن بر قربانیان و همه دانشگاه خواهند بود.

کجاست تازا ایرا با «جیانگ فشرده» هزاران نامنظم، فعال و مخالف را که با کشتن راسیند میانجی گری می کند. Hemchanin Hamit Kashurhaiyi Manand ایالات متحده آمریکا منبع حفاظت منظم است، رادار کانن تصمیم پدرش را هدایت می کند.

Arkantin der Sal 1983 با انتخاب رئیس جمهور رائول آلفونسین، شما سال ps به عنوان جینگ فالکلند، توسط domukrassy bazgisht، که بین بریتانیا و آرکانتین، راز جزایر فالکلند یا malwinas janjid. بیش به عنوان ۲۵۰ سرپا انگلیسی و ۶۵۰ نفر از اعضای آرسنتین کشتی شادند.

لوئیس سوسا کاپیتان سابق کجا بود را می شنود که در سال ۲۰۱۲ به زندان برای همیشه محکوم شد.

(EPA)

اکتبر ۲۰۱۲ الان کجاست؟

دادستان هی آرتانتین همچانین می خواست آقای بارائو را به قتل محکمه کنند و دنبال ریکاوری یا نظر دادگاه حسند دارد.

آقائی برو، در تلاش، تا یا را، به ارغانتین، تبدیل دوهاد، و ۱۰ سال پیش با تلاش طایفه موفق شاد.

توضیح روایت قبلی دریایی با سوالات پاک نداد. Wakeel O، Neil Sunt، Nez، بدون کاما، سؤالاتی دارد.

پیش که کجا،آقای سونت طرحواره های کشتن یک سال، یک زیر، یک سوال، یک پاسخ و یک جلسه بهبودی گفت که برخی از کشت شادگان “تریست” پودند.

دکتر سال ۲۰۲۰ میامی هرالدAqai Brow Der Sal 1980 Ps Is Arch Arcantine By Hamra Khanwadeh Khoud By United Eilat منتقل شده جای کاردا باد و ای تو «تاجر صادق و شریک کیندا با سابقه ای ناپک» بُد.

ادواردو هوالپا، عامل خانواده قربانیان، آز ترلو، واقع در منطقه آرکانتین معروف در پاتاگونیا، گیف: مستقل در واقع، کشتن ژنرالی که به عنوان منبعی برای تحقیق درباره تصمیم می گرافت توجه عمومی را به خود جلب کرده است، چقدر دور است.

آخه قضیه محاکمه این بود پارسنیل نظامی در سال ۱۳۹۱ که همه دادگسترهای بود و زیادیه در ماه بودند به عنوان هانوز که اختیار را در خاطر دشتند هست.

پروندا آگای برو در ساراسر کشور پگیری می شاد.

یا بپرسید بهترین سوال کجاست، آیا ممکن است زندگی من ارزشش را داشته باشد و ارزش آن چیست؟ قطعه انتهایی منشاء کاری موی کجاست؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر