یک تصادف باعث بسته شدن چندین خط I-270 به سمت شمال در نزدیکی منچستر – West SAS می شود


خیابان شهرستان لوئیس، میزوری – چند خط ترافیک در اواخر صبح جمعه در بین ایالتی ۲۷۰ به سمت شمال در نتیجه این تصادف بسته شد.

این حادثه در جنوب خروجی منچستر رخ داد.

وزارت حمل و نقل میسوری گزارش داد سه لاین سمت راست I-270 بسته شده است.

پلیس تعداد دقیق خودروهای درگیر در این حادثه را اعلام نکرد. گزارشی از مصدومیت گزارش نشده است.

این یک داستان در حال توسعه است. FOX 2 با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بیشتری خواهد داشت.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر