یک مرگ دیگر از کووید در تراست یورک – اسپید خبر


یک مورد مرگ دیگر مربوط به کووید-۱۹ در بیمارستان‌های بیمارستان‌های آموزشی یورک و اسکاربورو در بنیاد NHS Trust ثبت شده است.

آخرین داده های NHS انگلستان نشان می دهد که تعداد کل مرگ و میرها در حال حاضر ۹۲۶ نفر است.

۱۸ مورد مرگ ناشی از کووید در شمال شرق و منطقه یورکشایر ثبت شده است.

در سراسر انگلیس، ۱۰۱ مورد مرگ ناشی از کووید به ثبت رسیده است که تعداد کل مرگ و میرها در بیمارستان های سراسر کشور را به ۱۱۵۷۲۶ رساند.

تاریخ مرگ از ۲۵ مارس تا ۲۸ آوریل متغیر است.

به خانواده های جانباختگان متاسفانه اطلاع داده شده است.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر