۱۰ بازیگر شگفت انگیزی که در هنگام فیلمبرداری یک صحنه مست بودند


آنا همچنین گفت: «در صحنه ای که با جیک ورق بازی می کنم[جونسون]آنها به من آبجو واقعی دادند و من متوجه نشدم! و بنابراین هر بار که باختم، یک آبجو می‌نوشیدم و تا نیمه راه متوجه واقعی بودن آن نمی‌شدم. گفتم الان مستم! او افزود: “این برای برخی فیلم ها خوب بود و روی صحنه فیلمبرداری کار کردم و بنابراین با آنها کار کردم. اما بیشتر آن را واقعا آزاردهنده دیدم.”

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر