۹۹۹ خدمات درگیر در تصادف در کنار رودخانه یورک – اخبار سرعت


پس از گزارش هایی مبنی بر عبور فردی از رودخانه Oss، خدمات اورژانس بعد از ظهر امروز به سمت رودخانه یورک هجوم بردند.

چندین ماشین آتش نشانی و خودروی پلیس در بلو بریج لین، بین فیشرگیت و رودخانه اوس پارک شده بودند و یک قایق نجات خدمات آتش نشانی روی آب مستقر شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: گزارش هایی مبنی بر ورود فردی به آب در ساعت ۱۵.۴ بعد از ظهر گزارش شده است.

هنگامی که از آب بیرون آمدند، برای احتیاط رودخانه و سواحل آن را جستجو کردند.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر