Blinken، روسیه، من، u، u، u، u، u، u، u، u، u، ایالات متحده آمریکا


آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، آمریکا، رز، جمعه، روسیه، گافت

بلینکن سهم من دربارا شاهد دیگر حشدر آمنتی و عیادت آمور خرگاه حافظ شهروندان امریکایی میخواهد اکراین را ترک کنند توضیح نداد.

بلینکن، ملبورن، استرالیا، اظهار داشت: یک عبارت ساده دارد، شمچان، شاهد ماشین، کاروان، روسی سختگیر، روایت جدید، روایت جدید از سوی اوکراینی عجول.

بلینکن افزود: روند حمله به میتوند در حر زمانی، آغاز شد، چگونه است و معلوم است که درازای بازیهای المبک که میچود است، چنین است؟ تصمیم بازی هی المبیک ۲۰ ساله شدن فوری توسط پایان پرس.

روسیه بیش به عنوان ۱۰۰۰۰۰ سرپاز در نازدیکی اوکراین مجموعه اوری کارداش آس. عین سازمان، میگوید که پرنماهای، کمپین نادارد، در حالی که غرب میخواد که اوکراین و دگر کشورهای شوروی، عضو سابق ناتو، از اعضای نگه درد است.

تهدید یونگ در اوکراین و تقویت اتحادیه بین روسیه و چین در دوستور کار-نشت رز جمعه در کانبرا بین بلینکن و همتایانش هند، ژاپن و استرالیا باد است.

چهار کشور، چهار کشور، تشکیل رأس مه دهند، انسداد جمعیتی، هند بالا و اقیانوسیه، به عنوان مصاحبه با نفوذ منطقه ای زاینده، که در آن به شدت جامعه می یابید.

ماریس پین، وزیر امور خارجه استرالیا، ریاست جلسه رعد دشت را بر عهده داشت، gif: اتحاد بین موسکو و پکان نجران کناندا است زیرا نشان داده نظمی جهانی نست، که جاه طالبی، ها بری آزادانزادی تمزادی و حافظاندام.

بلینکن، پیش از این، یک غلاف که درگیری با چین در اقیانوسیه هند و اقیانوس آرام اجتناب ناپدیر آشیانه بود.

بلینکن اظهار داشت: راه مشترک نجرانی، هاستم، خضر، صالحی، آخر، شین در داخل و گردش، و فرار از واقعیت فراتر از آن، حمله به عمل آست کرد چیست؟

وی اوزود: «شرقایی چهارگانه با دیدگاهی به عقیده انشه اینده میتواند توسط آرمگان بایورد ثابت شده و متعهد به دفاع به عنوان نظامی ساخته شده بر اساس قوانین این زمان و محو شدن زیادی راس ساختن آن کردیم متهد شادان است.»

کتاب بلینکن با چشم انداز تقویت منافع آمریکا در آسیا و به این نیت که بعد از تولد به سراغ شما آمدم که به زیارت او آمدم و در منطقه تاره از او دیدن کردم.

کجا هاماچینین ایس فیجی، ددار، خواهید کرد، و با همتایان چپانی و کرا جنوب، خو، در هوای، درباره نجرانی های، مبارک، دربار کرا، شمال گیفتگو، خواهید کرد.

سخنگوی و وزارت خارجه چین، ژائو لگیان، نجرانهای چهار، قنبه، در مرد، گشتره، نفوذ، پکان دار، میان، کاشور، های، اوسیانوس، آرام را، رد کرد.

منظور از اشکر چیست؟

روزنه خود را که پرسیدند گفت: عمیدواریم، هممه، کوشا، قدم، مخشا، کمک، کوشور، های، جزیره، اقیانوس ها، آرام، انگام، دهن، تا با، چلش، خود، مقابل کنند و بری کمک، با سلام، ثبات و گسترش».

استرالیا، آخرین صلاح، با مدرک، و شواهدی از اقدامات من وجود دارد، مانند جامع، غیر قانونی، اردن، ورودی خارجی، پنهان، سیاست داخلی، مهمانیت گل فنوری، چینی، هاوی، به عنوان پروفسور.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر