احیای راه های کشاورزی – MASRRAT


تکمیل آخرین مرحله CFW (احیای جاده های کشاورزی ادلب) ، که در آن 5100 متر در کلی و کافر یحمول با چرای شن ، تراش ، نورد و آسفالت با MC0 ترمیم شد.
دیدگاهتان را بنویسید