اصابت ترکش به سر او اصابت کرد


میدان شهر یک شهر در 50 کیلومتری کابل ، در جاده اصلی پایتخت به قندهار است.

اینجا کجاست رشاد ، 9 ساله ، می آید

او چند هفته پیش وقتی بود در حیاط بازی می کرد با تکه هایی به سر او ضربه زد از انفجار نارنجک

پس از تثبیت آن با ما پست کمکهای اولیه او را به شهر منتقل کردیم آمبولانس مرکز جراحی قربانیان جراحی در کابل جایی که تحت عمل جراحی اورژانسی قرار گرفت.

یک هفته بعد ، با هاشیم فیزیوتراپ ، او بهبودی خود را آغاز کرد

داستان رشاد در هفته های اخیر داوید پرتی را در مرکز جراحی ما در کابل جمع کرده است.

پرونده های آمبولانس برای قربانیان جنگ در CABO و LO و LASHKAR و مراکز جراحی با حمایت مالی اتحادیه مدنی اتحادیه اروپا و کمک های بشردوستانه ECHO تأمین مالی می شود.دیدگاهتان را بنویسید